The following candidates have been elected to Dáil Éireann following a poll taken on 8th February 2020 in the constituency of Louth

  • Imelda Munster - Sinn Féin
  • Ruairí Ó Murchú - Sinn Féin
  • Ged Nash - The Labour Party
  • Fergus O'Dowd - Fine Gael
  • Peter Fitzpatrick - Non Party

Copies of the Declaration of Result and the detailed count results can be viewed by clicking the following links.

For voters with impaired vision there will be a ballot paper template available for use in each polling station. Details of the candidates corresponding to each position on the template is available by calling our freephone number 1800-805-817.     The text of the freephone is as follows.

Fáilte chuig Líne Chabhrach Saorghlao Toghcheantar 2020 an Toghcháin Ghinearálta do dhaoine a bhfuil Lagamhairc orthu. Brúigh 1 don Bhéarla, 2 don Ghaeilge.

Welcome to the General Election 2020 Louth Constituency Freephone Helpline for the Visually Impaired.   Press 1 for English, 2 for Irish.


This freephone service sets out the candidates standing in the Louth constituency in the general election to be held on Saturday 8th February .
 
You can hang up to terminate this call or you can press any key to hear the list of candidates at any time during this  messages.

If you are a vision impaired voter wishing to vote in secret, ask the Presiding Officer at your polling station to attach a ballot paper template to your ballot paper.  Raised numbering and Braille on the template guides you to the relevant openings that correspond to the candidate on the ballot paper.
 
You can familiarise yourself with the candidates on the ballot paper by contacting this number as often as you wish in advance of polling day.  You can also use your mobile phone in the polling station centre on polling day to access this information.

Candidate Number 1, Topanga Bird - Non Party
Candidate Number 2, David Bradley - Non Party
Candidate Number 3, Declan Breathnach - Fianna Fáil
Candidate Number 4, Albert Byrne - Non Party
Candidate Number 5, James Byrne - Fianna Fáil
Candidate Number 6, Mark Dearey - Green Party/
Candidate Number 7, Audrey Fergus - Solidarity – People Before Profit
Candidate Number 8, Peter Fitzpatrick - Non Party
Candidate Number 9, John Mc Gahon - Fine Gael
Candidate Number 10, Imelda Munster - Sinn Féin
Candidate Number 11, Ged Nash - The Labour Party
Candidate Number 12, Fergus O’Dowd - Fine Gael
Candidate Number 13, Cathal Ó Murchú - Irish Freedom Party
Candidate Number 14, Ruairí Ó Murchú - Sinn Féin
Candidate Number 15, Eamon Sweeney - Renua Ireland

Details of the candidates can also be viewed on www.louthreturningofficer.com website
or on Twitter account @ElectionsLouth -  https://twitter.com/ElectionsLouth


Leagann an tseirbhís saorghlao seo amach na hiarrthóirí a sheasann i dtoghlach Lú sa olltoghchán a bheidh ar siúl Dé Sathairn 8 Feabhra.
 
Is féidir leat crochta chun an glao seo a fhoirceannadh nó is féidir leat eochair ar bith a bhrú chun liosta na n-iarrthóirí a chloisteáil ag am ar bith le linn na dteachtaireachtaí seo.
 
Más vótálaí lagamhairc tú ar mian leat vótáil go rúnda, iarr ar an Oifigeach Ceannais i do stáisiún vótaíochta teimpléad páipéir bhallóide a cheangal le do pháipéar ballóide. Treoraíonn uimhriú ardaithe agus Braille ar an teimpléad tú chuig na hoscailtí ábhartha a fhreagraíonn don iarrthóir ar an bpáipéar ballóide.
 
Is féidir leat eolas a chur ar na hiarrthóirí ar an bpáipéar ballóide trí theagmháil a dhéanamh leis an uimhir seo chomh minic agus is mian leat roimh an lá vótaíochta. Is féidir leat do ghuthán póca a úsáid freisin in ionad an stáisiúin vótaíochta ar lá na vótaíochta chun an fhaisnéis seo a rochtain.

Iarrthóir uimhir 1, Topanga Bird - Neamhpháirtí
Iarrthóir uimhir 2, David Bradley - Neamhpháirtí
Iarrthóir uimhir 3, Declan Breathnach - Fianna Fáil
Iarrthóir uimhir 4, Albert Byrne - Neamhpháirtí
Iarrthóir uimhir 5, James Byrne - Fianna Fáil
Iarrthóir uimhir 6, Mark Dearey - Comhaontas Glas
Iarrthóir uimhir 7, Audrey Fergus - Dlúthpháirtíocht – Pobal Roimh Bhrabús
Iarrthóir uimhir 8, Peter Fitzpatrick - Neamhpháirtí
Iarrthóir uimhir 9, John Mc Gahon - Fine Gael
Iarrthóir uimhir 10, Imelda Munster - Sinn Féin
Iarrthóir uimhir 11, Ged Nash - Páirtí an Lucht Oibre
Iarrthóir uimhir 12, Fergus O’Dowd - Fine Gael
Iarrthóir uimhir 13, Cathal Ó Murchú - Páirtí Saoirse na hÉireann
Iarrthóir uimhir 14, Ruairí Ó Murchú - Sinn Féin
Iarrthóir uimhir 15, Eamon Sweeney - Renua na hÉireann

Is féidir sonraí na n-iarrthóirí a fheiceáil freisin ar shuíomh gréasáin www.louthreturningofficer.com
nó ar chuntas Twitter @ElectionsLouth - https://twitter.com/ElectionsLouth

Please click the link below to view the Notice of Poll for Louth. This contains the final list of nominated candidates for the General Election 2020.

NOTICE OF POLL - Louth 

 

The polling scheme for the Constituency of Louth, which will apply at the General Election on 8th February 2020, is available to view by clicking on the link below. The polling scheme liststhe location of all polling stations and the sections of the Electoral Register assigned to each station.

Polling Scheme February 2020