FÓGRA MAIDIR LE REIFREANN A THÓGÁIL

Tá fógra á thabhairt leis seo go dtógfar reifreann ar an togra atá san Bille seo.

An Bille um an Octhú Leasú is Tríocha ar an mBunreacht (Scaoileadh ar Phósadh), 2016

Féadfar an Bille a fheiceáil ag www.oireachtas.ie

Déanfar an vótaíocht ar 24 Bealtaine 2019, idir 7.00a.m. a chlog ar maidin agus 10.00pm a chlog sa tráthnóna.

Arna eisiúint ag an Cheann Comhairimh Áitiúil.

Dáilcheantair: An Lú

NOTICE OF THE TAKING OF A REFERENDUM

Notice is hereby given that a referendum will be taken on the proposal contained in this Bill.

Thirty-eighth Amendment of the Constitution (Dissolution of Marriage) Bill 2016

The Bill may be viewed at www.oireachtas.ie

The poll will be held on the 24th day of May 2019, between the hours of 7.00a.m. and 10.00p.m.

Issued by the Local Returning Officer.

Constituency: Louth

A copy of the polling scheme for the European & Local Elections and Referendum may be viewed by clicking on the link below.

The polling scheme lists all polling places being used for these elections and details of the townlands assigned to vote at each place.